dây hơi xịt thuốc
dài 50m
phi 8.5mm

Daewoo

0908216308
0908216308